Regulamin sesji fotograficznej

Poniższy regulamin powstał w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie i często zadawane przez Was pytania

1. Każdy klient zapisując się na sesję w Animuszowo o ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciowa jest jednoczesną akceptacją warunków panujących podczas naszej współpracy.

2. By zapisać się na sesję należy zapytać o dostępność terminu. Sesje najlepiej rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wolny termin może być dłuższy lub krótszy w zależności od wielu czynników. Sesje regularne odbywają się od poniedziałku do soboty.

3. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku na podany przez Fotografa numer konta bankowego. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 3 dni roboczych termin jest automatycznie anulowany i wraca do puli terminów dostępnych dla innych klientów.

4. Każdy rodzaj sesji można również zamówić w formie zaproszenia, płacąc za całość z góry. Termin realizacji zaproszenia wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie niewykonana usługa przepada. Zaproszenia nie można wymienić na gotówkę ani zwrócić.

5. Chętni na sesję muszą powierzyć Fotografowi swoje imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących sesji oraz jej realizacji. Przekazywane Fotografowi dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.

6. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce maksymalnie 3 krotnie i tylko w wyjątkowych sytuacjach zarówno dla jednej i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania na minimum 24h przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji. Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadnięcie wpłaconego zadatku.

7. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku i przygotowań Klienta do sesji jakie ten musi dołożyć i to szanuje. W związku z tym termin sesji przesuwa tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, bez konsekwencji.

8. Sesje zdjęciowe odbywają się w plenerze, w lokalu wynajętym przez klienta lub w studiu fotograficznym przy ul. Spalskiej 114/23 w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkie opłaty związane z możliwością wykonywania zdjęć w danej lokalizacji ponosi Klient (bilet wstępu, zezwolenie na fotografowanie, wynajem przestrzeni).

9. W przypadku sesji plenerowych i braku pogody – decyzja o zmianie terminu na inny lub odbyciu sesji w studio zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, nie wcześniej, bowiem prognozy pogody 'do przodu’ często są nietrafione. Klient kontaktuje się w tej sprawie z Fotografem i wspólnie podejmują decyzję.

10. Klient deklaruje dany pakiet zdjęć z oferty przy umówieniu się na sesję.

11. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym telefonicznie.

12. Zakupione fotografie, odbitki, foto obrazy, albumy i inne zamówione przez klienta rzeczy czyli produkty finalne nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Klienta lub osoby trzecie. Klienci akceptują, że fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem, nie odda zatem zdjęć „prawie nieretuszowanych”. Fotograf każdą sesję trochę stylizuje, ubarwia, zmienia kolorystykę i charakter utworu graficznego, przez co efekt finalny jest różny od surowego zdjęcia wyjściowego. Postprodukcja może wpłynąć np. Na odcień cery. Fotograf nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży, nie podmienia tła, nie dorobi części garderoby jeśli o nim zapomnicie. Natomiast starannie retuszuje oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia.

13. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane wydruki 'na własną rękę’ w innych laboratoriach fotograficznych z którymi nie współpracuje.

14. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje po skończeniu wspólnej sesji zdjęciowej.

15. Fotograf udostępnia klientowi zdjęcia wykonane podczas sesji w postaci nieobrobionych zdjęć ze znakami wodnymi, by Klient mógł wybrać ilość zgodną ze zdeklarowanym pakietem. Czas na przygotowanie 'galerii do wyboru’ to 7 dni roboczych.

16. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć ponad pakiet zgodnie z cennikiem.

17. Fotograf przekazuje obrobione, wybrane przez klienta zdjęcia w ciągu 30 dni od dnia wybrania przez Klienta. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp. Gdy klient chce otrzymać obrobione fotografie w ciągu 3-7 dni roboczych, wiąże się to z dopłatą 1500 zł.

18. Klient powinien wybrać zdjęcia do obróbki w ciągu 21 dni (3 tygodni). Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu Fotografa na obróbkę materiału z 30 dni roboczych na 90 dni roboczych.

19. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć klientowi, nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u Fotografa przez okres 12 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.

20. Albumy, obrazy i wszelkie zamówione materiały należy odebrać od fotografa w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia. Po tym czasie produkt końcowy zostaje poddany utylizacji. Całkowity koszt ponownej realizacji produktów pokrywa Klient.

21. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych firmy Animuszowo. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych oraz galerii, wystaw, wernisaży, materiałów promocyjnych i reklamowych.

22. Klient ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych, w tym również swojego wizerunku z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę.

23. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych autorem zdjęć jest Fotograf, a prawa autorskie oraz majątkowe do zdjęć pozostają po jego stronie.

24. Otrzymując gotowe zdjęcia, uzyskujesz prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania. Nie można ich jednak sprzedawać oraz publikować w konkursach bez mojej pisemnej zgody. Wykorzystując zdjęcia w portalach społecznościowych Klient zobowiązuje się do wskazania autora zdjęcia poprzez umieszczenie aktywnego linka do moich profili lub wpisanie mojego imienia i nazwiska oraz nazwy firmy w opisie.

Koszyk
error: Treść jest chroniona !!